Dobrodošli na stranicu edukativnog i popularnog časopisa o antropološkoj medicini – hagioterapiji, Hagiohr!

Časopis Hagiohr je edukativni i popularni dvomjesečnik o antropološkoj medicini – hagioterapiji. Izlazi od runa 2009 godine.
Časopis donosi sve relevantne novosti i rezultate s područja antropološke medicine – hagioterapije te je zato nezaobilazni edukativni materijal za sve koji prate razvoj hagioterapije. Osim toga, ima snažan terapijski karakter koji dolazi do izražaja kroz iskustva hagioasistenata i predloženih vježbi, a što je osnaženo fascinantnim iskustvima onih čiji se život promijenio zahvaljujući primjeni zakonitosti duhovne dimenzije. Tako uz njega čitatelj živo sudjeluje u novim znanstvenim tijekovima i terapijskim i razvojnim mogućnostima koje se kroz hagioterapiju otvaraju čovječanstvu.
Stilom pisanja časopis je pristupačan svakom čovjeku i rado prihvaćen od različitih dobnih, obrazovnih i svjetonazorskih skupina ljudi. Uz stručne teme s područja antropološke medicine i hagioterapije, donosi rješenja za korijene osobnih teškoća poput depresije, stresa, PTSP-a, agresivnosti, migrene, strahova, ovisnosti, alkoholizma, suicidalnosti, poniženosti, trauma iz djetinjstva, predrasuda, međuljudskih odnosa, mobbinga, kako prihvatiti i zavoljeti sebe, grižnje savjesti – osjećaja krivnje, nepovjerenja i nesigurnosti, patnje zbog neostvarenih životnih želja, promjene raspoloženja, uvredljivost, muke i težine života, negativnih i prisilnih misli, samopoštovanja, duhovnosti i religioznosti, (ne)opraštanje, domoljublja, (ne)odgovornosti, obiteljskih i bračni problema, dilema oko odgoja djece, specifičnih životnih razdoblja (kriza srednjih godina, starenje i blizina smrti)… Suradnici časopisa su liječnici, teolozi, pedagozi, psiholozi, profesori, odgajatelji, socijalni djelatnici te hagioasistenti - osobe koje profesionalno pružaju pomoć metodom hagioterapije.
Časopis je dostupan u tiskanom izdanju i elektronskom obliku, a njegovo redovito praćenje pogodnost je članstva u Zakladi.
Prvih deset brojeva, kao i sadržaj i uvodnik svakog broja, dostupni su besplatno za čitanje u PDF obliku, pod Izdanja. Hagioterapija je izvorno hrvatski model istraživanja i terapijskog djelovanja na području čovjekove duhovne dimenzije. Područje hagioterapijskog istraživanja i terapije smješteno je između psihologije i teologije, odnosno između čovjekove psihe i njegove religioznosti. Hagioterapija proučava duhovnu dušu, a to je ono po čemu je čovjek specifično čovjek. Namijenjena je svim ljudima, kao što su somatska i psihijatrijska medicina, bez obzira na rasu, spol, dob, vjersko opredjeljenje, nazor na svijet. U Hrvatskoj se hagioterapija se razvija od druge polovice sedamdesetih godina prošlog stoljeća, a u inozemstvu od početka osamdesetih godina dvadesetog stoljeća. Do danas u Hrvatskoj i inozemstvu (Bosna i Hercegovina, Slovenija, Austrija, Njemačka, Švicarska, Italija) djeluju brojni Centri za hagioterapiju.
Utemeljitelj hagioterapije je mons. prof. dr.sc.Tomislav Ivančić, jedan od najuglednijih hrvatskih teologa i teološko-filozofskih antropologa. Područja njegovog znanstvenog rada su filozofija, teologija, antropologija, duhovna patologija i terapija te evangelizacija i etičko-moralna preobrazba društva. Osnivač je centara za duhovnu pomoć i hagioterapiju u Hrvatskoj i inozemstvu. Do sada je objavio 24 znanstvene i 50 stručnih knjiga, 80 znanstvenih, 325 stručnih članaka te oko 150 recenzija i preko stotinu raznih prikaza. Inicirao je i pokretanje časopisa Hagiohr te je neizostavni član njegova uredništva.

Next

O nama

Hagiohr je jedini stručni i popularni dvomjesečni časopis o antropološkoj medicini - hagioterapiji. Počeo je 2006. godine kao Glas hagioterapije, a 2009. godine prerastao u dizajnerski moderniji, sadržajno bogatiji i najažurniji materijal s područja antropološke medicine - hagioterapije. Cilj izdavanja ovog časopisa je podići svakog čovjeka iz običnosti i profanosti na razinu transcendentala, združiti ga s Bitkom - svemogućim i dobrim Stvoriteljem čovjeka i svijeta te osposobiti čovjeka da prepozna sebe kao prvenstevno duhovno biće, da poštuje zakonitost svoje duhovne dimenzije i iz toga živi svoj puni potencijal.
Uz to što prikuplja informacije iz područja antropološke medicine, prati i doprinosi njenom razvoju te informira i educira o hagioterapiji, Hagiohr je hagioasistent, odnosno lijek, koji je uvijek i svuda uz čovjeka.
Hagiohr je i svojevrsni fenomen u tiskanim medijima jer piše o onome bitnome za čovjeka - njegovoj antropologiji i postiže da se njegovi čitatelji osjećaju više ljudi, razumiju suštinu života, ulaze u smisao i podsjećaju se što je ljubav.
Suradnici na Hagiohr-u su, osim prof. Ivančića, voditelji centara za antropološku medicinu i hagioterapiju te hagioasistenti, liječnici, psihijatri, psiholozi, pedagozi, teolozi, profesori, odgajatelji, defektolozi, farmaceuti i socijalni radnici.

Next

Kontakti

Zaklada – hagioterapija dr. T. Ivančić
Kaptol 13, Zagreb

Tel: 01 4645 172, 01 4845 394
Mob: 099 75 95 090

e mail: info@hagio.hr
  urednica@hagio.hr
  mirjana.trogrlic@hagio.hr

Next

Naša izdanja

Poštovani, prvih deset brojeva časopisa, kao i prve tri stranice svakog broja, možete čitati besplatno.
Za pristup kompletnom sadržaju potrebno je članstvo u Zakladi hagioterapija dr. T. Ivančić.
Prijava za članstvo

Hagiohr - broj 32 Hagiohr - broj 31 Hagiohr - broj 30 Hagiohr - broj 29 Hagiohr - broj 28 Hagiohr - broj 27 Hagiohr - broj 26 Hagiohr - broj 25 Hagiohr - broj 24 Hagiohr - broj 23 Hagiohr - broj 22 Hagiohr - broj 21 Hagiohr - broj 20 Hagiohr - broj 19 Hagiohr - broj 18 Hagiohr - broj 17 Hagiohr - broj 16 Hagiohr - broj 15 Hagiohr - broj 14 Hagiohr - broj 13 Hagiohr - broj 12 Hagiohr - broj 11 Hagiohr - broj 10 Hagiohr - broj 9 Hagiohr - broj 8 Hagiohr - broj 7 Hagiohr - broj 6 Hagiohr - broj 5 Hagiohr - broj 4 Hagiohr - broj 3 Hagiohr - broj 2 Hagiohr - broj 1 Hagiohr - promo izdanje
Next

Naša preporuka

Priručnik za roditelje i stručne djelatnike iz prosvjete, socijalne skrbi, zdravstva i sporta

Ana Perišić

NOVI BROJ HAGIOHR

Hagiohr - broj 32

LINKOVI

Zajednica Molitva i Riječ Centar za duhovnu pomoć- Zagreb Centar za hagioterapiju - Oroslavlje Centar za hagioterapiju - Split Ple-mir

Next
Zahtjev za članstvo u Zakladi
hagioterapija dr. T. Ivančić

Članstvom u Zakladi HGTI ostvarujete pogodnost čitanja on-line izdanja časopisa!
Članarina iznosi 150 kn godišnje za Hrvatsku, a za inozemstvo 30 EUR
ili protuvrijednost druge valute, i ne povlači za sobom druge obveze u
Zakladi HGTI.
Ukoliko želite primati tiskano izdanje časopisa na kućnu adresu,
članarina iznosi 120 kn za Hrvatsku, a za inozemstvo 30 EUR ili
protuvrijednost druge valute.

Kao pogodnost članstava prihvaćam:
  tiskani oblik časopisa
  on-line oblik časopisa