Dobrodošli na portal edukativnog i popularnog časopisa o antropološkoj medicini - hagioterapiji

Hagioterapija je izvorno hrvatski model istraživanja i terapijskog djelovanja na području čovjekove duhovne dimenzije. Posljednjih deset godina istraživanja mozga u neuroznanosti, te duha u filozofiji i teologiji, došlo je do revolucionarnog zaokreta u poznavanju čovjeka i svijeta. Hagioterapija je praktična potvrda tih rezultata, ali još više otkrivanja i prepoznavanja bolesti i boli duhovne duše i njihovih terapija.Ona na blizak, jednostavan način, prilagođen našem mentalitetu, provjereno pomaže da zakonitost duha postane naša svakodnevica, a duh je taj koji čovjeka čini slabim ili jakim, zdravim ili bolesnim,mradosnim ili tužnim.
Područje hagioterapijskog istraživanja i terapije smješteno je između psihologije i teologije, odnosno između čovjekove psihe i njegove religioznosti. Hagioterapija proučava duhovnu dušu, a to je ono po čemu je čovjek specifično čovjek – njegova osobnost, život, intelekt, karakter, savjest, sloboda, pamćenje i sjećanje, kreativnost, slobodna volja, vrline, kultura, religioznost, smisao, etičnost i moralnost, ljubav, vjera. Hagioterapija je za sve ljude, kao što su somatska i psihijatrijska medicina, bez obzira na rasu, spol, dob, vjersko opredjeljenje, nazor na svijet. U Hrvatskoj se hagioterapija razvija od druge polovice sedamdesetih godina prošlog stoljeća, a u inozemstvu od početka osamdesetih godina dvadesetog stoljeća. Do danas u Hrvatskoj i inozemstvu (Bosna i Hercegovina, Slovenija, Austrija, Njemačka, Švicarska, Italija) djeluju brojni Centri za hagioterapiju.
Utemeljitelj hagioterapije je mons. prof. dr. Tomislav Ivančić, jedan od najuglednijih hrvatskih teologa i teološko-filozofskih antropologa. Kanonik je Prvostolnog kaptola zagrebačkog i član je Međunarodne teološke komisije. Za cjelokupni istraživački teološki i filozofski rad, prvi hrvatski predsjednik, dr. Franjo Tuđman, nagradio ga je najvišim priznanjem za znanstveni rad - redom Danice hrvatske, medaljom Ruđera Boškovića. Područja njegovog znanstvenog rada su filozofija, teologija, antropologija, duhovna patologija i terapija te evangelizacija i etičko-moralna preobrazba društva. Osnivač je centara za duhovnu pomoć i hagioterapiju u Hrvatskoj i inozemstvu. Do sada je objavio 24 znanstvene i 50 stručnih knjiga, 80 znanstvenih članaka koji su objavljeni u znanstvenim časopisima s međunarodnom recenzijom i u zbornicima znanstvenih simpozija, 325 stručnih članaka te oko 150 recenzija i preko stotinu raznih prikaza. Inicirao je i pokretanje časopisa Hagiohr te je neizostavni član njegova uredništva.

Next

O nama

Hagiohr je jedini stručni i popularni dvomjesečni časopis o antropološkoj medicini - hagioterapiji. Počeo je 2006. godine kao Glas hagioterapije, a 2009. godine prerastao u dizajnerski moderniji, sadržajno bogatiji i najažurniji materijal s područja antropološke medicine - hagioterapije. Cilj izdavanja ovog časopisa je podići svakog čovjeka iz običnosti i profanosti na razinu transcendentala, združiti ga s Bitkom - svemogućim i dobrim Stvoriteljem čovjeka i svijeta te osposobiti čovjeka da prepozna sebe kao prvenstevno duhovno biće, da poštuje zakonitost svoje duhovne dimenzije i iz toga živi svoj puni potencijal.
Uz to što prikuplja informacije iz područja antropološke medicine, prati i doprinosi njenom razvoju te informira i educira o hagioterapiji, Hagiohr je hagioasistent, odnosno lijek, koji je uvijek i svuda uz čovjeka.
Hagiohr je i svojevrsni fenomen u tiskanim medijima jer piše o onome bitnome za čovjeka - njegovoj antropologiji i postiže da se njegovi čitatelji osjećaju više ljudi, razumiju suštinu života, ulaze u smisao i podsjećaju se što je ljubav.
Suradnici na Hagiohr-u su, osim prof. Ivančića, voditelji centara za antropološku medicinu i hagioterapiju te hagioasistenti, liječnici, psihijatri, psiholozi, pedagozi, teolozi, profesori, odgajatelji, defektolozi, farmaceuti i socijalni radnici.

Next

Kontakti

Zaklada hagioterapija prema prof. dr. Tomislavu Ivančiću
Kaptol 13, Zagreb

Tel: 01 4645 172, 01 4845 394
Mob: 099 75 95 090

e mail: info@hagio.hr
  urednica@hagio.hr
  mirjana.trogrlic@hagio.hr

Next

Naša izdanja


Hagiohr - broj 28 Hagiohr - broj 27 Hagiohr - broj 26 Hagiohr - broj 25 Hagiohr - broj 24 Hagiohr - broj 23 Hagiohr - broj 22 Hagiohr - broj 21 Hagiohr - broj 20 Hagiohr - broj 19 Hagiohr - broj 18 Hagiohr - broj 17 Hagiohr - broj 16 Hagiohr - broj 15 Hagiohr - broj 14 Hagiohr - broj 13 Hagiohr - broj 12 Hagiohr - broj 11 Hagiohr - broj 10 Hagiohr - broj 9 Hagiohr - broj 8 Hagiohr - broj 7 Hagiohr - broj 6 Hagiohr - broj 5 Hagiohr - broj 4 Hagiohr - broj 3 Hagiohr - broj 2 Hagiohr - broj 1 Hagiohr - promo izdanje
Next

Naša preporuka

..u izradi

Next

Pišite nam