“BIT ĆETE MI SVJEDOCI”

Piše: Ines Vranješ 

Pod geslom “Bit ćete mi svjedoci” održan je seminar nove evangelizacije u župi sv. Kvirina na Pantovčaku u Zagrebu. Organizirala ga je članica ZMR, Bosiljka Badrov, u suradnji sa župnikom i upraviteljem župe vlč. Vladimirom  Kerečenijem. Voditelji seminara bili su vjeroučitelj Ivica Lulić i profesorica Ljerka Jurkić. Vesna Žarko i Štefanija Kleončić obogatile su seminar svojim iskustvom promjene života na dobro.

Danas čovjekom vlada neznanje i sam je nemoćan ozdravljati u svojoj egzistenciji. Stoga je cilj seminara bio ispraviti krivu sliku o Bogu, prihvatiti Božju ljubav, otkriti istinu o sebi, prihvatiti i zavoljeti sebe, svjesno se opredijeliti za Isusa Krista i doći do snage Duha koji mijenja ljudska srca. Samo Isus iz Nazareta može  ući u stvarnost čovjekove duše i izvući ga iz njegove muke, patnje, grijeha, zla i smrti. Isus sve to uzima, odnosi na križ i pobjeđuje svojom smrću. 

Seminar je bio vođen Duhom Svetim i otvarao srca sudionika, što se očitovalo u aktivnom praćenju sadržaja seminara kroz odgovore na postavljena pitanja, “Moja najdublja čežnja jest …”, “Tko je za mene Isus Krist?”, “Gdje možeš u svome životu jasno prepoznati djelovanje Duha Svetoga?” 

Na kraju seminara voditelji su sudionicima dali smjernice za daljnji hod i rast u vjeri riječima: “Kada čovjek doživi preobrazbu, to nije kraj nego početak, jer čovjek je biće koje se može bezgranično razvijati. Duh Sveti radi na osobi, osposobljava iznutra čovjeka da bude svjedok.”

Sve to moguće je ostvariti ako slušamo Isusa koji nam govori da bdijemo i molimo (Mk, 14,38) i da budemo ustrajni. Molitva, kako su naveli voditelji, proizlazi iz čežnje biti s Isusom, molitva nije bavljenje sobom nego druženje s Bogom u kome Duh Sveti prolazi kroz naš krhki život i sve mijenja na dobro. 

Iskustvo sa seminara 

Nakon smrti Utemeljitelja ZMR prof. Tomislava Ivančića a pošto sam prisustvovala na njegovim mnogobrojnim seminarima koji su promijenili moj život i donijeli mi slobodu djeteta Božjeg, mislila sam da je to sve što sam mogla primiti. No neka skrivena čežnja u srcu vukla me je na ovaj seminar i očekivala sam dan kada će započeti. 

Već prvog dana, u petak navečer, spoznala sam da su voditelji na neki novi način govorili o istoj stvarnosti o kojoj je govorio profesor Ivančić. Iste kateheze, ali nove spoznaje i nova iskustva. Čudesno!  Isus i Duh Sveti uvijek su novi, drugačiji. Radost koja se izlijevala u moje srce svakoga dana seminara, unatoč velikim kušnjama kroz koje sada prolazim u životu, ulijevala mi je novu snagu, vjeru, nadu i ljubav. Svjesna sam da je zajedništvo na seminaru snaga kojom Duh Sveti snažno zahvaća srce i u njemu stvara red i mir, radost i nove vizije života. 

Riječi našeg utemeljitelja: “Ti si žir koji želi postati hrast”, odjekivale su u mome srcu. Na ovom seminaru spoznala sam istinitost tvrdnje naših voditelja da sam biće ograničenih spoznaja, ali neograničena u razvoju i da taj razvoj traje cijeli život, sve do vječnosti. Rečeno je da je čovjek stvoren na sliku Božju – on misli, govori i stvara, ali kada čovjek svjesno živi u prijateljstvu s Isusom, njegove misli, djela i govor odišu snagom dobra, snagom Duha koji  preobražava život pojedinca i svijet. To mi je na ovom seminaru postalo kristalno jasno, jer sam na poticaj voditelja, prebirući po svome životu spoznala da je to istina koja je promijenila i moj život. 

Total
0
Shares
Prev
„Duh je onaj koji oživljuje“

„Duh je onaj koji oživljuje“

Zajednica Molitva i Riječ Hercegovina organizirala je Seminar nove

Next
Treći međunarodni evangelizacijski i hagioterapijski susret

Treći međunarodni evangelizacijski i hagioterapijski susret

Piše: Marina Peterlin Međunarodni evangelizacijski i hagioterapijski susret


Ovaj sadržaj je besplatan. Ako želite pročitati više sadržaja, odnosno cijeli časopis možete se ovdje pretplatiti  za tiskano ili online izdanje. Na taj način postajete i podupiratelj Zaklade hagioterpaija dr. Tomislav Ivančić te pridonosite razvoju hagioterapije i ostvarenju naše vizije.

Možda će vas zanimati