Postati cjelovit čovjek

SVJEDOČANSTVO BLJESKA

U vrijeme “Bljeska” predamom su se otvarale spoznaje Boga kakvog još nisam poznavala i onda sve drugo postaje nevažno ili na posve drugi način gledaš ljude, prirodu, sebe. Kroz to vrijeme sam ulazila u tajnu Boga u meni i oko mene. Bila sam stalno s Njim u sadržajima koje nam je posredovala voditeljica “Bljeska”. Duha Svetoga sam konkretno doživljavala i tada sam bila radosna što sam ljubljeno dijete Božje. U dubokoj zahvalnosti prihvaćala sam nove poticaje koji su vodili do boravljenja u Božjoj prisutnosti. Duh Sveti zahvatio me spoznajom da je svako ljudsko biće odsjaj Boga, njegova slika. Sada ulazim s Duhom Svetim u svaki novi dan. On mi miče zavjesu ograničenih čovjekovih misli i spoznaja i vodi me u Božji svijet oko mene i u meni.

Čitajući Božje riječi duhovno sam se hranila i budila se u meni čežnja biti cijeli dan u sabranosti pred Njim i još više upoznavati, što mi Sveti Duh želi poručiti za moj život.

Na svaki način, “Bljesak” je donio nova duhovna iskustva, daleko snažnije od mojih do tadašnjih načina i poimanja, tako da se sada duhovni život  u meni očituje na nov i snažniji način.

I molitva »Oče naš« postala mi je preko “Bljeska” osobito dragocjena. Kada ulazim u novi dan molitvom »Oče naš«, najprije se punim povjerenjem susrećem sa svojim Stvoriteljem. Zatim dolazim u ovoj molitvi do trenutka kada molim za oproštenje svojih grijeha, ali i ja moram oprostiti onima koji su me povrijedili. Tada doživljavam pravu slobodu i dotičem smisao svoga življenja. Duh Sveti  mi ukazuje što je istina, a što laž.

Težnja za ovozemaljskim užicima varka je i odvodi me od pravih i vječnih radosti koje mi daje Stvoritelj svijeta.

“Bljesak” nam je donio i zajedničku molitvu, koju u Zajednici imamo  jednom u tjednu, a takva molitva donosi nam i novu spremnost za većom suradnjom  na novim projektima na području nove evangelizacije i hagioterapije, u živoj vjeri da nas vodi Duh Sveti. 

Kroz “Bljesak” stekla sam novu snagu za rad kao pedijatrica u osnovnoj zdravstvenoj mreži. Oni koji me poznaju i žive sa mnom, čude se otkud mi ta vedrina i snaga da mogu biti toliko slobodna od uobičajenih briga. Ja sada znam tko mi to daje. 

 U šutnji i sabranosti, u koju  ulazim svaki dan, sve više spoznajem kako je Duh Sveti prisutan i djeluje u svakidašnjici, kako na radnom mjestu, tako i u mojoj obitelji kojoj pripadam. Zahvalna sam za sve darove koje sam u životu primila po Božjoj dobroti. 

Do sada sam imala probleme sa vrtoglavicom i ravnotežom. To mi je vrlo otežavalo izvršavati svakodnevne obaveze. Ovaj sam problem u vremenu “Bljeska” s velikim povjerenjem  predala Duhu Svetome i sve se sredilo. Sada nemam više nikakvih poteškoča i slavim Boga, te razglašam Njegovu dobrotu i ljubav prema svemu, što je stvorio. Sada vidim kako je moj život uz prisutnost Duha Svetoga postao bogatiji i ljepši.

Hvala Bogu i gđi. Kruni za sve bogate sadržaje “Bljeska” koji su me podigli na  višu razinu duhovnog života.

Hvala!

Terezija Prebil, Slovenija

Ovaj članak je besplatan. Ako želite pročitati više sadržaja, odnosno cijeli časopis možete se ovdje pretplatitza tiskano ili online izdanje.
Informaciju kako postati naš suradnik ili podupiratelj Zaklade hagioterpaija dr. Tomislav Ivančić možete 
pronaći ovdje te tako pridonijeti razvoju hagioterapije i ostvarenju naše vizije.

Za dobar dan – iz pera hagioasistenta

Total
0
Shares
Odgovori
Prev
Za dobar dan – iz pera hagioasistenta

Za dobar dan – iz pera hagioasistenta

Piše: Lana Poljak Branisavljević BITI AUTENTIČAN Dobar ti dan, dragi čitatelju!

Next
Kraljevstvo Božije gdje je? – Tomislav Ivančić

Kraljevstvo Božije gdje je? – Tomislav Ivančić

Ovaj članak je besplatan


Ovaj sadržaj je besplatan. Ako želite pročitati više sadržaja, odnosno cijeli časopis možete se ovdje pretplatiti  za tiskano ili online izdanje. Na taj način postajete i podupiratelj Zaklade hagioterpaija dr. Tomislav Ivančić te pridonosite razvoju hagioterapije i ostvarenju naše vizije.

Možda će vas zanimati