Istinitost podataka jamči centar koji je slučaj ustupio. Podaci poznati uredništvu.

Boreći se s osjećajima pretjerane brige i bojazni za budućnost svoje djece upao sam u depresiju iz koje nisam mogao izaći. Potražio sam pomoć hagioterapije. Hagioasistentici je uspjelo, i to odnosom punim poštovanja prema meni kao osobi.

Sa svakim susretom bilo mi je sve bolje jer sam doživljavao snagu i vjerodostojnost riječi koje su bile upućene meni. Njihova snaga ležala je u iskustvu hagioasistentice te mi se činilo kao da je u mojoj koži dok je iznosila samu praksu i bit hagioterapije. Te riječi dolazile su kao da klize i ulaze u moje prazne prostore te ih ispunjavaju i ohrabruju me. Spoznao sam da u životu sve ima svoj smisao, a naročito patnja od koje nitko nije pošteđen.

Oslobođen sam od briga za ono što ne mogu utjecati i za što nisam ni ovlašten ni pozvan. Na meni je da vjerujem u moć Onoga koji je iz ljubavi stvorio svijet, u kojem sam i ja dio njegovog plana a tako i moja djeca.

Zahvalan

ODLUKA ZA SLOBODU – iskustvo hagioterapije

Ovaj članak je besplatan. Ako želite pročitati više sadržaja, odnosno cijeli časopis možete se ovdje pretplatiti za tiskano ili online izdanje.
Informaciju kako postati naš suradnik ili podupiratelj Zaklade hagioterapija dr. Tomislav Ivančić možete 
pronaći ovdje te tako pridonijeti razvoju hagioterapije i ostvarenju naše vizije.