Istinitost podataka jamči centar koji je slučaj ustupio. Podaci poznati uredništvu.

Hagioterapija mi je pomogla da prepoznam tko sam. Da otkrijem svoj identitet. Postoji Netko tko me htio, želio, ljubio, kome sam važna. On drži čitav svijet i moj život u svojoj ruci. Nosim Njegove gene i mogu mu sličiti.

Hagioterapija mi je pomogla da shvatim da nijedna situacija nije bezizlazna, i kad se dogodi najgore, kad nas zahvate tragedije i teške dijagnoze, da je tada prilika da zastanemo, prepoznamo se i krenemo ispočetka. Prilika da vjerujemo da će sve biti dobro. Da je Dobro jače od zla i da Dobrota ima zadnju riječ.

Hagioterapija mi je pomogla da prepoznam da je svaki dan prilika za novi početak. Da svaki dan mogu biti nova. Da uvijek mogu imati nove misli koje me ohrabruju i usmjeravaju pogled prema naprijed. Da ništa nije izgubljeno, nego da tek počinje.

Hagioterapija mi je pomogla da otkrijem da je život dar. Da prihvatim taj dar i sve okolnosti svog života. Moj život ima smisla. Pomogla mi je da oprostim onima koji su me povrijedili i umanjili, kako bih mogla biti čista i slobodna. Svaki strah i svaka bol nisu tu da me unište, nego da me ojačaju i učvrste.

Razotkrila je sve laži i krive slike o meni, o drugima i o životu i donijela mi istinu i povjerenje u život i u dobro. Zahvalna sam za hagioterapiju jer mi je vratila nadu i vjeru u dobrotu, ljepotu, istinu i ljubav. 

Ovaj članak je besplatan. Ako želite pročitati više sadržaja, odnosno cijeli časopis možete se ovdje pretplatiti za tiskano ili online izdanje.
Informaciju kako postati naš suradnik ili podupiratelj Zaklade hagioterapija dr. Tomislav Ivančić možete 
pronaći ovdje te tako pridonijeti razvoju hagioterapije i ostvarenju naše vizije.