Za dobar dan – iz pera hagioasistenta

da zavoliš svoj život i otkriješ sve ono bogatstvo tvoje duše koje poput blaga čeka da bude otkriveno..