Za dobar dan – iz pera hagioasistentice

BITI POSLUŠAN Promišljam danas o tome što to znači biti poslušan i nekako mi se čini kao da taj pojam danas ima nekako negativan prizvuk, kao da on označava onoga koji je potlačen, manje vrijedan od onoga drugoga koji mu je nadređen, u konačnici onoga koji je manje inteligentan ili manje zna. No nije li … Nastavi čitati Za dobar dan – iz pera hagioasistentice