Iz arhive, piše: mr. sc. Marina Marinović, dr. med

Ne morate imati neko osobito znanje medicine da biste znali što je migrena.
Iako se u prosjeku javlja kod 5 do 10% ljudi, zasigurno poznajete nekoga tko pati od
toga specifičnog oblika periodičnih glavobolja.

Zanimljivo je da migrena može započeti već u dječjoj dobi, javljati se tijekom čitava aktivnog života, i u starijoj dobi, kao i da obično mijenja svoj karakter. Znajući, makar i otprilike, koliki može biti intenzitet i kakav tijek migrenoznih napada, možemo samo pretpostavljati koliko je otežan život osobama koje pate od migrena, kakav im je bračni život, u kakvoj atmosferi odrastaju djeca te koliko društvo troši na izgubljene sate rada, bolovanja i lijekove.

Takvim osobama i članovima njihovih obitelji u životu je mnogo toga otežano i uskraćeno. Uzroci migrena su raznoliki (npr. alergije). One mogu biti provocirane fizičkim ili psihičkim opterećenjem, poremećenom probavom ili vezane uz vrijeme – labilnost zračnog tlaka ili njegovo naglo smanjenje, zatim povezane s menstrualnim ciklusom i dr.

Genetske predispozicije također mogu utjecati na tu neugodnu pojavu. Uobičajene terapije kod migrena nastoje ukloniti etiološke faktore i gotovo većina migrena liječi se samo simptomatski, jer se njihova etiologija ne može povezati ni s jednim medicinski poznatim uzrokom!

Takve migrene zainteresirale su i nas u Centru za duhovnu pomoć u Zagrebu te smo istraživali je li uzrok tih migrena u duhovnom području. Nakon utvrđenih uzroka pristupilo se i pružanju pomoći putem hagioterapije.

Učestalost glavobolja (uzorak od 200 osoba)

Na uzorku od 114 osoba koje su imale različite vrste glavobolja, kod njih 73 radilo se o medicinski utvrđenim migrenama. Upravo je kod te druge skupine upitnik kakav se provodi u hagioterapiji pokazao da kod 20 osoba postoji istovrsni uzrok migrene u duhovnom području. Radilo se o mržnji usmjerenoj prema nekoj osobi iz njihova života.

Vrsta glavobolje (uzorak od 73 osobe)

Kao razlog mržnje navedeno je:

 • osramoćenost u vrtiću
 • kriva optužba u školi
 • zlostavljanje u obitelji
 • pokušaj silovanja
 • nepravednost na radnom mjestu
 • prekid emotivne veze: ostavljenost
 • rastava braka
 • nesuglasice u obitelji
 • nepravedno riješeni imovinski odnosi u obitelji i
 • sudski proces.

Mržnja je bila usmjerena prema:

 • odgajateljici u vrtiću
 • profesorici u školi
 • ocu koji je zlostavljao obitelj
 • mladiću koji je pokušao silovanje
 • kolegi na radnom mjestu
 • pretpostavljenoj osobi na poslu
 • mladiću iz bivše emocionalne veze
 • bivšem suprugu
 • ženi koja je preotela supruga
 • svekrvi
 • rodbini zbog nasljedstva
 • susjedu zbog međe na zemlji.

Svih 20 osoba bilo je ženskog spola u dobi od 29. do 55. godine, a većina ih je bila visokog obrazovanja, u braku s djecom i u radnom odnosu. Kod većine ispitanica migrena se pojavila u dobi od 20. do 35. godine, a u svim je slučajevima uzrokovala
jaku iscrpljenost, nesposobnost za rad i teško funkcioniranje u obitelji i na poslu.

DUHOVNA TERAPIJA

Prva terapija bila je pouka pacijenticama da je čovjek jedinstvena i nedjeljiva cjelina tijela, psihe i duha, te da postoji međuovisnost tih triju područja. Upoznati su s primjerima iz literature i prakse koji pokazuju da mržnja i nepraštanje mogu dovesti do niza oboljenja.

Potom su pacijentice poučene da oprostiti nekome znači odmaknuti se od zla, a za to je potrebna osobna odluka. Na temelju pouke pacijentice su se odlučile za nastavak terapije u kojoj se agapo terapijom nadoknađivala ljubav, a pistis terapijom jačalo temeljno povjerenje.

Eireno terapija bila je usmjerena na praštanje osobama prema kojima je bila usmjerena mržnja i prolazila se vrlo detaljno. Također se liječila grižnja savjesti, koja je bila prisutna kod svih pacijentica, a razvila se zbog nefunkcioniranja pacijentica u bračnom i obiteljskom životu, te na radnom mjestu za vrijeme glavobolja.

Dinamis terapija upotrijebljena je samo kod jedne osobe. S pomoću pneumato terapije posredovale su se kreposti: ljubav, povjerenje, praštanje, blagost i mir. Pacijentice su na pojedinačnu terapiju dolazile jednom tjedno po pola sata, u prosjeku 12 puta.

Pokazalo se kako rad u duhovnom području posredno djeluje na migrene jer je već nakon agapo i pistis terapije kod pacijentica došlo do pozitivnih promjena u smislu smanjenja učestalosti i intenziteta glavobolja.Kada je svaka pacijentica dovedena do praštanja, odnosno nakon eireno terapije, migrene su potpuno prestale!

Kontrola rezultata napravljena je nakon jedne godine, te nakon 5 i 8 godina. Ni kod jedne pacijentice glavobolja migrenoznog tipa nije se ponovila. Izlječenjem se njihov život i život njihovih bližnjih potpuno promijenio, a rad je postao puno kvalitetniji.

HAGIOTERAPIJA OZDRAVLJUJE

Liječenje uzroka migrene u duhovnom području rezultiralo je prestankom migrenoznih glavobolja. Na temelju toga može se zaključiti da etiologija migrena može biti i u duhovnom području.

Uklanjanjem uzroka u duhovnom području, a zbog povezanosti duhovnog, psihičkog i fizičkog područja, migrene su izliječene.Uzimajući tu činjenicu u obzir, i liječenjem uzroka u duhovnom području, može se povećati broj izliječenih osoba od migrene, čime hagioterapija daje doprinos u cjelovitom liječenju čovjeka.