”Obratite se; jer je blizu kraljevstvo nebesko ”

Seminar nove evangelizacije Muenchen

0
567

Piše:Nicole Ey

Prevela: Ružica Alvir 

Seminar je održan u Muenchenu od 5. do 7. 4. 2019.  sa voditeljem Matične uprave Ivicom Lulićem. Tih dana smo intenzivno doživjeli susret sa živim Bogom, njegovu ljubav i blizinu. Jako smo zahvalni za taj vikend, koji smo proveli u samostanu Pasionista gdje je održan seminar u dvorani pored kapelice u koju smo u svako vrijeme mogli ići.

Mnogim sudionicima je postalo jasno, da im Bog nije na prvom mjestu u životu. Kroz posvjećcenje te činjenice u mnogima je nastala želja da stave Boga na prvo mjesto. 

Evo još nekoliko iskustava sudionika nakon seminara: 

  • U meni se ovog vikenda rodila želja postati svet.
  • Bog je ovog vikenda meni progovorio riječima: Pođi za mnom. 
  • U meni opet teče živi izvor. Jako sam zahvalna da sam dobila milost, da upoznam osobu koja mi je otvorila vrata prema Duhu Svetom.