” Praštanje liječi i ozdravlja”

Seminar nove evangelizacije Zagreb

0
279

Piše: Dragica Medved 

Voditelji seminara bili su Ivica Lulić  i Ljerka Jurkić. Seminar se održao od 29. do  31. 3. 2019., u župi svetog Jeronima. Čitav seminar bio je prožet posebnom radošću. Kao da je sva priroda odisala mirom i ljepotom. Predivno okruženje, mir i pjev ptičica te razigrana vjeverica i rano proljetno sunce upotpunilo je tu ljepotu Božjeg stvaranja. 

Evo nekih rečenica koja sam zabilježila sa sminara i koje me dalje nose:            

  • opraštam duboko u sebi, to je primjena Evanđelja 
  • čežnja za ljubavi ljudi oko mene pokazuje da je moj prosjački duh gladan ljubavi ljudi, a ne Stvoritelja. 

Na kraju je izrečena kao poruka ali i pokora:prihvati sebe i živi u ljubavi u okolnostima koje su ti date.