„Bit ćete mi svjedoci“ – održani seminari nove evangelizacije online

Uredila: Anđela Krivić Nova evangelizacija dakle znači evangelizirati Crkvu, osposobiti ju da može drugima naviještati Radosnu vijest.U zajednici Molitva i Riječ smo na tom području krenuli najprije sa seminarima za evangelizaciju Crkve, koji trebaju osposobiti evangelizatore, koji će onda druge osposobiti da svjedoče i naviještaju ljudima. Držati seminar znači osposobiti se da možemo evangelizirati Crkvu … Nastavi čitati „Bit ćete mi svjedoci“ – održani seminari nove evangelizacije online