Iskustvo sa seminara

U Zadru u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Belafuži održan je seminar nove evangelizacije. Voditelji seminara bili su Marijan Presečki i Zrinka Marinović Šarić. 

Seminar je započeo u petak poslijepodne egzistencijalnim pitanjima. Tko je to čovjek? Je li čovjek samo njegov posao, karijera, imanje ili zdravlje? Jesam li ja samo otac, majka, suprug, supruga ili ima nešto više od toga? Tko je mene zapravo želio, tko je htio da se ja rodim? Roditelji? Oni su znali da će dobiti dijete, ali nisu znali da ću to biti baš JA! Nisu znali kakvo će to dijete zapravo biti i što ono može postati. Možda me uopće nisu niti željeli?! Nemoguće je da sam samo puki slučaj! Nemoguće je da je ovaj svijet samo puka slučajnost! 

Ovim dramatičnim uvodom voditelji su nas doveli do osobe Isusa Krista, pravog Boga i pravog čovjeka, koji je prošao sve naše zemaljske situacije i čija je Riječ i danas živa. Potrebno je iskusiti tu živu Riječ. Čovjek je osoba pale naravi. To znači da će neminovno zgriješiti. Ali treba odvojiti grijeh od čovjeka. Ne suditi čovjeka, nego osuditi grijeh. Bitno je ustati nakon svakog pada, iskreno se pokajati, očistiti se i osnažiti sakramentima koje nam daje Crkva i koju nam je ostavio sam Isus Krist. U tu i takvu Crkvu možemo se uvijek vraćati kao u svoj dom. Predajući cijeli svoj život i svaki trenutak od začeća do današnjeg dana Stvoritelju života i u potpunom opredjeljenju za njega, sudionici seminara završili su drugi dan seminara.

Nedjelja ujutro živo je svjedočila osobu Duha Svetoga u našim djelima i životima. Što sve može čovjek koji je u suradnji s Duhom Svetim. Mi smo slobodna bića pa se time sami svojom vlastitom voljom opredjeljujemo za tu suradnju. Duh Sveti nam daje snagu, mudrost, čini nas trijeznim i sposobnim činiti djela za vlastito dobro i dobro naših bližnjih. 

Branka Antolović, zajednica MIR Zadar

Svjedočanstvo sudionika seminara:

Zahvalan sam zajednici i svima koji su omogućili održavanje ovog trodnevnog seminara. Našao sam uzrok svojih rana, rastresenost a time i pad u grijehu. Ovo je bio jedan oblik svakodnevnog obraćenja. Iskustva i svjedočenja mi pomažu da bolje prepoznam i svoje pogreške u životu. Smisao ovakvih seminara je da postanem bolji čovjek i da me Isus Krist odvede u vječnost. Hvala Bogu da imamo izvorno hrvatski proizvod – hagioterapiju. Iskustva svoje vjere treba govoriti i svjedočiti na ovakvim susretima, a u svakodnevnom životu živjeti svoju vjeru djelima kao anonimni kršćanin. 

Ante Perović