U listopadu 2013. god. (7. listopada) prof. Tomislav Ivančić, utemeljitelj Zajednice Molitva i Riječ (MiR), objavio nam je aktivnosti u pokretu prema novom iskustvu Duha Svetoga i nazvao ga Bljesak. Dakle, pokret Bljesak u Zajednici Molitva i Riječ, kako do iskustva Duha Svetog? Uvidio je, naime, da je došlo vrijeme kada je jasno kako ZMR treba novo iskustvo i da stara iskustva više ne vrijede za nova vremena u kojima se Zajednica nalazi.


Bitno je shvatiti, kako je i sam rekao, da duhovno mrtav čovjek ne može ništa provesti, koliko se god trudio, to ostaje mrtvo gradivo, to ostaje mrtva riječ, mrtvo slovo bez Sile i Snage odozgor. Sva ljudska naprezanja, sociološka, psihološka, didaktička, filozofska i bilo koje god naravi, uzaludna su bez Duha Svetoga. Drugo, ne manje važno, ovo što mi činimo nema tko drugi činiti u Hrvatskoj i u svijetu. Kako onda doći do novog izljeva Duha Svetoga? Kako dozvati Duha Svetoga? Duh Sveti te osposobljava za ono djelo za koje te Bog stvorio i namijenio samo tebi. Da bismo bili stručni u onome za što nas je Bog odredio, treba nam Duh Sveti.

Zajednica Molitva i Riječ određena je za hagioterapiju i evangelizaciju. Prema tome, da bismo mogli odgovoriti na poziv i poslanje, treba nam Duh Sveti. Evangelii nuntiandi br. 75 kaže: “Bez djelovanja Duha Svetoga evangelizacija uopće nije moguća.” Nismo mi ti koji mijenjamo ljude i nismo mi ti koji donosimo zdravlje ljudima, nego Duh Sveti. Također, ne trebamo sve činiti da bi Duh Sveti došao, Duh Sveti je već tu, samo ga treba prihvatiti i pustiti mu da djeluje. Život prve Crkve opisan je u Djelima apostolskim.

Zato nas je Utemeljitelj već na tom prvom susretu proučio što je to Isus obećao, a što je prva Crkva činila da bi došla do iskustva Duha Svetoga. Dok čitamo Djela apostolska, valja usvajati kako se to događalo. Kako su molili? Kako je po molitvi silazio Duh Sveti i kako su se “obukli u Silu odozgor”? I onda, što mi trebamo učiniti da bismo došli do takvoga iskustva? U Djelima apostolskim (Dj 4,31) Crkva moli i prima novi dar, Duha Svetoga, Branitelja, kojeg je Isus najavio. Dakle, Crkva koja je već imala iskustvo Duha Svetoga. Kako je molila? Kako je po molitvi došao Duh Sveti? Apostoli Petar i Ivan pozvani su pred Veliko vijeće. Zaprijetili su im da ne šire taj novi nauk, išibali su ih i pustili. Povratkom u Zajednicu dvojice apostolskih prvaka, svi se zajedno obratiše Bogu tražeći od njega zaštitu. Znakovito je da moli cijela Zajednica, ne pojedinac. Bože, ti vidiš kako se i Poncije Pilat i Herod urotiše protiv tebe. Židovski glavari zabranjuju naviještati Ime tvoga sina, Isusa Krista. Progone nas, tuku, kažnjavaju, slušaj njihove prijetnje. Učini da možemo po čudesima, znakovima, ozdravljenjima naviještati tvoju istinu. “I pošto se pomoliše, potrese se mjesto gdje bijahu sabrani, i svi se napuniše Duha Svetoga, te stanu navješćivati riječ Božju smjelo.” Dakle, bila je dovoljna samo jedna molitva Gospodinu i odmah su uslišani! Dok su molili, tlo se potreslo, potres, (znak da je Duh Sveti sišao), a što je najvažnije, dobili su hrabrost izići pred narod propovijedati, svjedočiti, radosni što su mogli trpjeti za Gospodina unatoč svim prijetnjama. Dalje, (Dj 10) Petar se molio i Duh Sveti ga pritom šalje Korneliju i njegovoj obitelji. Petar ne oklijeva, nego ide odmah.

Dok je Petar još govorio, spustio se Duh Sveti na sve one koji su ga slušali. On im je navijestio Isusa, koji je snagom i silom činio čudesa, ozdravljao bolesne, izgonio zle duhove, ali su ga svećenički glavari predali da se razapne. Nakon tri dana u grobu uskrsnuo je, objavio se učenicima, uzašao na nebo, a mi smo svjedoci toga. Kornelijevi ukućani prepoznali su da se na sve njih spustio Duh Sveti po tome što su počeli govoriti drugim jezicima i veličali Boga. Što je Petar govorio? Što je navijestio? To je važno! Petar je navijestio Isusa koji je pomazan Duhom Svetim, snagom i silom odozgor. Govorio je sve od početka, od njegova krštenja… kako je činio čudesa, kako su svi išli za njim, pa kako su ga ubili, pa kako je on ustao iz groba, uskrsnuo i uzašao na Nebo i kako su oni svjedoci svega toga. Slično i na dan Pedesetnice (Dj 2). Ljudi su slušali Petra koji je samo prepričavao ono što su oni prolazili s Isusom i svjedočio kako su Židovi toga čovjeka razapeli na križ kao razbojnika, a onda im je govorio o Isusovu uskrsnuću te da su on i drugi apostoli svjedoci svega toga. Ljudi su bili potreseni i svi se napuniše Duha Svetoga. Toga dana im se pridružilo oko tri tisuće ljudi.

Vidimo kako su to apostoli činili. Apostoli su najprije naviještali Isusa i govorili o njegovim djelima, a onda moliti za Duha Svetoga i došli do iskustva i snage za djelovanje, najprije oni, a zatim preko njih tisuće ljudi. Bez Duha Svetog, bez Isusova Duha, ništa.

Bila sam svjedok tog dubokog iskustva Duha Svetog najprije u prof. Ivančiću, tog 3. kolovoza 1975. god. i svega onog što se događalo nakon toga, već te jeseni u Frankopanskoj, kada smo se vratili iz Davora. Vrlo brzo smo svi bili zahvaćeni tom Silom i Snagom. Događalo se isto kao u prvoj Crkvi! O tome je Utemeljitelj često i rado govorio, a u ovom trenutku Zajednice bio svjestan da je potrebno ponovno se roditi u Duhu Svetom i rasplamsati milosni dar koji smo primili.

Nastavlja se

Zašto Bljesak? (Drugi dio)