Uredništvo Hagio.hr u suradnji s agencijom Hendal

Hagiohr. u suradnji s agencijom za istraživanje Hendal, proveo je u rujnu 2020. godine istraživanje o utjecaju epidemije koronavirusa na mentalno zdravlje građana. Istraživanje je provedeno na nacionalno-reprezentativnom uzorku građana starijih od 16 godina, na uzorku od 500 ispitanika.

Rezultati pokazuju kako građani sjećaju posljedice epidemije na svoje mentalno zdravlje ta kako postoji velik dio onih koji se osjećaju lošije nego prije epidemije.

Tako 30,6% građana navodi kako se osjećaju depresivnije nego prije epidemije, 30,4% navodi kako se povećala njihova anksioznost, dok ih je 33,4% usamljenije nego prije. Povećavaju se i potrebe za razgovorom.

39% građana navodi kako im je razgovor sa bliskom osobom potrebniji nego prije, dok 18.4% navodi kako imaju povećane potrebe za psihoterapijskim razgovorom. 21,7% navodi kako imaju i veću potrebu za duhovnim razgovorom.

Ono što je zajedničko osobama koje osjećaju veću depresivnost, anksioznost, potrebu za razgovorom (psihoterapijskim ili duhovnim) jest činjenica da su to češće žene nego muškarci te mlađi ispitanici (do 30 godina).

Dodatno, ispitanike koji su naveli da poznaju pojam hagioterapija pitali smo i kakve su im potrebe za hagioterapijskim razgovorom. Njih 16,7% navelo je kako su one povećane u odnosu na razdoblje prije epidemije.

Neminovno su nove okolnosti epidemije utjecale na povećanje depresivnih i anksioznih stanja u populaciji te su ljudi više usamljeni i traže razgovor, čak i stručnu pomoć. Također, rezultati pokazuju kako građani u ovo vrijeme pokazuju i povećane potrebe za duhovnim razgovorom pa tako i hagioterapijom.

Ovo izazovno vrijeme nosi sa sobom potrebu za pomoć ljudima u poboljšanju njihovog mentalnog zdravlja i pružanja podrške jer i sami građani prepoznaju da im je ono narušeno i da im treba pomoć.

Sukladno tome pozivamo vas da nam pomognete da dopremo do ljudi koji su osamljeni, zaboravljeni do ljudi koji iz dana u dan gledaju, čitaju i upijaju samo negativne sadržaje. Potrebna im je promjena i Hagio.hr tu može pomoći jer Hagio.hr je svojevrsni fenomen u tiskanim medijima jer piše samo pozitivne stvari i postiže da se njegovi čitatelji osjećaju više ljudi, razumiju suštinu života, ulaze u smisao i podsjećaju se što je ljubav. Iako se bavi temama poput znanosti o duhu ili dijagnoze i terapije za duhovno područje; potpuno ulazi u ljudsku svakodnevicu jer piše o obitelji, odgoju, mladima, komunikaciji, kulturi i donosi hagioterapijske lijekove i neprocjenjiva iskustva onih koji su ih primijenili.

Možete im poslati link na ovaj portal ili ako više vole tiskani medije možete im darovati pretplatu na časopis Hagio.hr. Također i vi možete postati naš podupiratelj i tako nam pomoći da ostvarimo našu viziju i misiju koja je: Otkriti dostojanstvo svakom čovjeku.

Kako postati podupiratelj i kako darovati pretplatu? Sve informacije o tome možeš pronaći na ovom linku:

Ovaj članak je besplatan. Ako želite pročitati više sadržaja, odnosno cijeli časopis možete se ovdje pretplatiti za tiskano ili online izdanje.
Informaciju kako postati naš suradnik ili podupiratelj Zaklade hagioterapija dr. Tomislav Ivančić možete 
pronaći ovdje te tako pridonijeti razvoju hagioterapije i ostvarenju naše vizije.