Izvor: Agencija Hendal

Hagiohr. u suradnji s agencijom za istraživanje Hendal, kontinuirano provodi istraživanja o poznatosti hagioterapije među stanovnicima Republike Hrvatske. Do sada su provedena tri istraživanja od 2012. godine, sva tri na nacionalno-reprezentativnom uzorku punoljetnih građana Republike Hrvatske, što nam omogućava da na osnovu navedenih podataka donosimo zaključke za populaciju RH. Istraživanja iz 2012. godine te ono s početka 2020. godine provedena su na 1000 ispitanika, a ono iz rujna 2020. godine na 500 ispitanika.

Rezultati pokazuju da od 2012. godine poznatost hagioterapije i njenog osnivača prof. Tomislava Ivančića kontinuirano raste. Tako je 2012. godine 12,7% građana navelo kako je upoznato sa značenjem pojma hagioterapije, početkom 2020. godine poznavanje je iznosilo 19,4%, a u rujnu 2020. godine 22,9% građana navelo je kako poznaje značenje pojma hagioterapije. Također, 2012. godine 37% poznavatelja hagioterapije navodi kako je njen osnivač prof. Ivančić dok ove godine isto navodi oko 44% poznavatelja hagioterapije.

Poznatost hagioterapije sve je više prepoznata, kao i ostavština profesora Ivančića, no još uvijek postoji prostor za širenje svjesnosti o ovoj metodi otkrivanja i liječenja čovjekove duhovne duše.

Ovaj članak je besplatan. Ako želite pročitati više sadržaja, odnosno cijeli časopis možete se ovdje pretplatiti za tiskano ili online izdanje.
Informaciju kako postati naš suradnik ili podupiratelj Zaklade hagioterapija dr. Tomislav Ivančić možete 
pronaći ovdje te tako pridonijeti razvoju hagioterapije i ostvarenju naše vizije.