Pripremile: Snježana Rukavina, Silva Vrdoljak, Mirjana Lipovac

Područna zajednica Zajednice Molitva i Riječ Slavonski Brod je 1997. godine službeno osnovana. Prof. Tomislav Ivančić te Ivo i Silva Vrdoljak, bračni par i „korijeni zajednice“,  u zajedništvu s drugim članovima Zajednice postavili su temelje za nastanak i razvoj Područne zajednice Zajednice Molitva i Riječ u Slavonskom Brodu.  

Od svojih početaka Zajednica je djelovala u prostorima Franjevačkog samostana, Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića i Župe Gospe Brze Pomoći. Od tada su organizirani brojni seminari za evangelizaciju u Hrvatskom domu, Kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić Mažuranić, Sportskoj dvorani Brod, Pastoralno-katehetskom centru, mnogobrojnim župama i drugdje. Kako je rastao broj osoba koje su željele produbiti iskustvo vjere dobiveno na seminarima, tadašnji ravnatelj Klasične gimnazije fra Marijana Lanosovića, pater Domagoj Šimunović odobrio je da se rad u skupinama održava u prostorijama Klasične gimnazije. Župa Gospe Brze Pomoći također je ustupila prostor za djelovanje Zajednice i ta suradnja traje do danas. Nadbiskupija je imenovala vlč. Andriju Djakovića za duhovnog asistenta zajednice koji tu dužnost obnaša do danas.

Na inicijativu prof. dr. T. Ivančića, 1999. godine u Slavonskom Brodu je osnovan Centar za duhovnu pomoć. Prof. T. Ivančić, utemeljitelj hagioterapije, imenovao je Silvu Vrdoljak voditeljicom istog. Do 2007. godine Centar djeluje u okviru Zajednice Molitva i Riječ, a od 2007. godine odlukom Utemeljitelja, registriran je kao samostalna civilna udruga pod nazivom Centar za hagioterapiju Slavonski Brod. Tu službu, kao i individualni rad s pacijentima, vođenje evangelizacijskih seminara, tribina i stručnih predavanja, rad u skupinama, radio emisije, koordinaciju i izvođenje projekata odobrenih od lokalne uprave, više državnih ministarstava i drugo, Silva Vrdoljak vršila je do preseljenja u Rijeku početkom 2018 .godine.

Rad u Centru za hagioterapiju se odvijao kroz individualni rad s osobama u potrebi, kroz mnogobrojne tribine i stručna predavanja u školama za učenike, prosvjetne djelatnike i roditelje, tribine za zdravstvene djelatnike, branitelje, rad u terapijskim skupinama, rad putem telefona, preko radio emisija (Radio Brod i Radio Slavonija) i dr. U Centru je radilo više hagioasistenata koji su imali odobrenje Utemeljitelja za eksperimentalni rad u hagioterapiji pod nadzorom mentora. Vrlo je važno naglasiti da se edukacija, formacija i duhovnost za rad u hagioterapiji provodi u Zajednici Molitva i Riječ prema Pravilu ZMR. Danas je  u formaciji ZMR u Slavonskom Brodu 18 osoba. Neke od tih osoba žele postati hagioasistenti, a neke žele djelovati u apostolatu nove evangelizacije. 

Od 1995. godine pa sve do danas različitim programima Područne zajednice Zajednice  Molitva i Riječ i Centra za hagioterapiju Slavonski Brod obuhvaćeno je više od 20 000 osoba. Rad udruge prvo je prepoznala lokalna zajednica, a zatim i državna ministarstva (Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zdravstva).

Prvi prostor i potporu za rad Centra za hagioterapiju Slavonski Brod dodijelio je Grad Slavonski Brod u prostorijama Hrvatskog doma. Nakon dvije godine rada, Centru i Zajednici prostore ustupa vlč. Andrija Djaković u svojoj Župi Bezgrešnog Srca Marijina. S porastom broja korisnika javila se potreba za vlastitim i većim prostorima Zajednice i Centra. U tu svrhu Župa Gospe Brze Pomoći i Đakovačko-osječka nadbiskupija darovali su Zajednici zemljište sa starim objektom u Lopašićevoj ulici u Slavonskom Brodu gdje započinje izgradnja novoga objekta. U izgradnju Centra za hagioterapiju Slavonski Brod i Područne zajednice Zajednice Molitva i Riječ Slavonski Brod uloženo je puno truda, rada i odricanja, duhovnog i materijalnog dobra kako članova Zajednice tako i njenih podupiratelja i donatora. Iz tih materijalnih sredstava realizirano je rušenje starih objekata, uvođenje infrastrukture, te izgradnja temelja novog objekta budućeg Centra za hagioterapiju koje je 2011. godine  blagoslovio tadašnji Đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit, mons. dr. Marin Srakić. 

Također i mnogi kulturni djelatnici odazvali su se na poziv da svojim koncertima i predstavama sudjeluju u humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za izgradnju Centra. Takve akcije bile su trenuci kada se društvo osvješćivalo o bitnosti antropološke dimenzije čovjeka i nužnosti antropološke medicine. Hagioterapija kao metoda unutar antropološke medicine je upravo na takav način prezentirana i promovirana kao opće društveno nužna i korisna.

Početkom 2017. godine s nadbiskupijom je dogovoreno da Zajednica ustupi vlasništvo nadbiskupiji darovnim ugovorom te da će nadbiskupija dovršiti izgradnju centra u kojem bi osim CHT-SB-a i ZMR bilo smješteno i Bračno i obiteljsko savjetovalište te Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja. Krajem 2019. godine Đakovačko-osječka nadbiskupija dovršila je izgradnju i uređenje objekta u Lopašićevoj ulici 7 u Slavonskom Brodu.  

Na toj je adresi otvoren i blagoslovljen Obiteljski centar Đakovačko-osječke nadbiskupije u okviru kojega će kroz individualni rad i seminare za evangelizaciju Crkve djelovati Područna zajednica Zajednice Molitva i Riječ Slavonski Brod i Centar za hagioterapiju Slavonski Brod.  

Zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način podržavali i pomagali Područnu zajednicu Zajednice Molitva i Riječ Slavonski Brod i Centar za hagioterapiju Slavonski Brod te omogućili njeno djelovanje.

Možemo zaključiti riječima mons. dr. Đure Hranića, đakovačko- osječkoga nadbiskupa i metropolita koji je na samom otvorenju rekao:

 „ Zahvaljujem članovima Zajednice Molitva i Riječ na djelovanju i suradnji. Zahvaljujem djelatnicima i stručnim suradnicima te volonterima u Savjetovalištima te u Centru za hagioterapiju. Ova je zgrada najprije plod njihovog rada i rasta u kvaliteti.“ 

Time je i nama koji smo u formaciji pokazao smjer kako da ugradimo sebe, a to znači da Boga stavimo na prvo mjesto.

Ovaj članak je besplatan. Ako želite pročitati više sadržaja, odnosno cijeli časopis možete se ovdje pretplatiti za tiskano ili online izdanje.
Informaciju kako postati naš suradnik ili podupiratelj Zaklade hagioterapija dr. Tomislav Ivančić možete 
pronaći ovdje te tako pridonijeti razvoju hagioterapije i ostvarenju naše vizije