Posredovanje duhovnog zdravlja: Besmisao, beznađe

Piše: Lela Crnek

Besmisao zahvaća čovjeka kada je njegova duhovna duša toliko ranjena da više ne vidi ni u čemu smisao svoga života, kada mu je sve isprazno i bezvrijedno. Sam se osjeća potpuno bezvrijednim i ništa ga ne zanima. Besmisao čovjeka razara, oduzima sve njegove snage i čini ga bolesnim na svim razinama.

Spoznaja duhovne dimenzije i njezine zakonitosti

Kognitivna spoznaja:

Za moje cjelovito zdravlje odlučujuća je moja duhovna dimenzija.
Ranjenost i patnja moje duhovne duše može se odraziti i na mojoj psihofizičkoj razini.
Moj duh koji nadilazi moje psihofizičke snage sposoban je ozdraviti moju ranjenu duhovnu dušu i dati mi jakost, stabilnost, slobodu, učinit me sretnim, zadovoljnim, sigurnim, čovjekom koji ima smisao, koji je sposoban razvijati svoje talente i tako me učiniti vrhunskim čovjekom. Odlučujem se biti na strani dobrote, ljubavi, istine, sačuvati svoju duhovnu dušu i tako biti cjelovito zdrav čovjek.

Aksiološka spoznaja:

Ja želim biti okrenut dobroti, vrlinama, kajanju i praštanju, jer to me uvodi u postojanje, u život, ozdravlja me. Kad je moja duhovna duša zdrava, ona je sposobna razoriti zlo i uspostaviti dobro. Odlučujem se biti moralan, pošten, čovjekoljubiv, jer to regenerira stanice moga mozga, razorene predjele moje duhovne duše i moga tijela i uspostavlja u meni dobro.

Povjerenje i vjera

Ja znam da sam ljubljeno biće.
Želim da moje srce bude čisto kako bi moglo prihvatiti dobrotu, istinu, jedinstvo, povjerenje ljubav. Znam da postoji Netko kome sam ja dragocjen, čije sam ja djelo.
Vjerujem da mi okrenutost dobru jača vjeru koja mi daje snagu za pobjedu dobra nad zlom. Ja vjerujem da me ta snaga ozdravlja, da ću unatoč svemu, funkcionirati, nositi se sa svakom životnom situacijom.
Vjerujem da se u mom životu sve može okrenuti na dobro, ako ja ne znam kako, moj Stvoritelj zna, a ja Njemu vjerujem.
Ja postajem svjestan moje duhovne snage, moje unutarnje sposobnosti i sigurnosti.
Ja vidim ispred sebe projekt i vjerujem da ću ga ostvariti.
Spokojan sam i radostan, jer se s pouzdanjem i sigurnošću predajem providnosti moga Stvoritelja.

Dobrota

Dobrota je vlastitost bitka, ulazak u postojanje, u samog Stvoritelja.
On, koji je sama dobrota i ljubav, baš mene je pozvao u život. Ja sam Njegova misao. On je dao originalnost mojoj osobi. Ja sam Njegov original! Ja sam Njegova dragocjenost. Njemu sam neizmjerno vrijedan.
Kad sam u dobroti, tada sam jedno s Tobom, tada Ti radiš za mene.
Okrećem se toj dobroti koja mi daje sigurnost, duhovnu snagu koja nadilazi sve moje strahove, moje boli, sve moje patnje.
U Tebi Stvoritelju nalazim smisao i razlog svoga postojanja. Ti svako zlo možeš okrenuti na dobro.
Ti me opravdavaš i popravljaš ono što je u meni razoreno mojim okretanjem od Tebe, od Tvoje dobrote. Vjerujem da je tako i želim ustrajati u tome. Ako ja i ne znam kako je to moguće, vjerujem da Ti znaš i činiš to za mene.
Odlučujem se misliti, govoriti i činiti samo dobro jer to me vodi k Tebi, to me vodi u zdravlje, to me čini čovjekom.
Ja vjerujem: bit će dobro! U svaku moju stanicu se upisuje zdravlje, moje stanice se već regeneriraju. Ja već ozdravljam, jer moje tijelo i psiha slušaju moj duh, a moj duh vidi dalje, on već vidi zdravlje.

Prava spoznaja intelekta

Ja unatoč opipljivim, racionalnim argumentima znam da sve može biti drugačije, da sve može biti dobro. Iako imam razumske dokaze da nisam zdrav, ja znam da je moj duh moja najjača snaga, i moj um to zna, ja to intuitivno spoznajem, i znam da mogu ozdraviti.
Ja želim gledati samo u zdravlje, to je projekt i ako idem za njim, ja znam da se on može ostvariti. Odlučujem se biti samo na strani dobra jer ono uvijek pobjeđuje, želim iz svake situacije izaći kao pobjednik. Ja imam nadu i znam da me ona vodi k dobru, to je činjenica koju želim dati svome razumu kao istinu koja će razjasniti sve moje dileme.
Već gledam u zdravlje, to je projekt koji moj duh ostvaruje. Ja mogu biti zdrav, ja želim zdravlje. Vjerujem, bit će dobro!

Ljubav iskrena srca

Ja znam da postoji jedna ljubav koja je uvijek na mojoj strani, koja uvijek čeka na mene.
Ja sam zaštićen od svih strahova, od svake nesigurnosti.
Ja vjerujem da je ta ljubav bila uz mene u svim životnim situacijama. I onda kad mi je bilo najteže, ta ljubav me obavijala i davala snagu da izdržim.
Ta ljubav me nikada ne napušta. Ona je sa mnom u životu i smrti, u bolesti i zdravlju, u uspjehu i neuspjehu.
Želim kao dijete stalno tu ljubav tražiti, biti je potpuno svjestan i tako naći smisao svog života.
Želim da me ta ljubav osposobi da ljubim sebe, kako bih mogao prihvaćati i ljubiti druge, jer zajedništvo u ljubavi iscjeljuje i mene i one pored mene.
Prepuštam se toj ljubavi, osjećam sigurnost, jakost. Želim da tu istinu u sebe upiše svaka moja stanica.

Kajanje i praštanje

Ne želim analizirati i fiksirati se na zlo, na bolest, na negativan govor, jer tako zlo umnažam.
Želim imati projekt kojim gledam dalje, okrećem se budućnosti.
Žao mi je za sve zlo koje sam u svojoj slabosti počinio i vjerujem da me to pokajanje oslobađa moje krivice.
Neću se osvećivati, srditi, ogovarati, jer znam da to razara moje stanice.
Želim oprostiti svima koji su me povrijedili, jer tako sebe oslobađam zarobljenosti zla, što me čini sposobnim da činim dobra djela, a ona me izvlače iz svake patnje.
Opraštati treba u duhu. To znači da u sabranosti izgovoriš ime onoga kome opraštaš i kažeš:
Opraštam ti jer ne želim da me to zlo razori. Razumijem da si i ti možda duboko ranjen i da je to možda način da sebe opravdaš, jer si slab.
Ne boj se neću ti vračati istom mjerom, jer se želim opredijeliti ta dobro, za ljubav, za ono što me ozdravlja i čini vrhunskim.
Oprosti i ti meni, jer ni ja nisam uvijek bio kako treba (nitko nije bez grijeha).
Lijepo je što postojiš!
Zahvaljivati za tu osobu koja ti je na neki način dala priliku da ti postaneš drugačiji, bolji, da ojačaš svoj duh, ovladaš sobom, svojom bolešću. Baš sve je za neko dobro!

Smisao života i osobe

Ja vjerujem da moj život ima smisla.
Želim uvijek ispred sebe imati viziju, projekt i ići za njim. (Gledaj ispred sebe projekt!)
Ja sam žir, ali želim postati hrast; pustinja sam, ali želim postati vrt; tužan sam, ali želim biti radostan; bolestan sam, ali želim biti zdrav.
Želim gledati u dobro, jer znam da ću imati ono u što gledam i u što vjerujem.
Ja hoću razvijati svoje talente, prihvaćam sve svoje sposobnosti i želim ih razvijati kako bi moj život bio plodonosan.
Želim uvijek gledati ispred sebe i ići dalje.
Odlučujem se za rad, za razvoj, želim iza sebe ostaviti nešto dobro po čemu će me se svi sjećati.

Kreativnost, rad, djelovanje

Ja vjerujem da sam u život pozvan sa svrhom i ciljem.
Znam da ovdje imam svoju zadaću i želim je ostvariti.
Želim iskapati i razvijati svoje talente, stvarati vizije i nove projekte za svoj razvoj. Već vidim te projekte! Svim srcem ih želim ostvariti.
Odlučujem se za stvaralaštvo i kreativnost, jer me to čini inteligentnim i duhovno zdravim.
Ne dopuštam da me bolest i bilo što drugo obeshrabre u razvoju. Moj duh se odmara kad je aktivan, dopuštam da me on vodi u nove izazove osobnog razvoja i razvoja u svijetu.
Ja želim svojim radom i razvojem obogaćivati čovječanstvo.
Ne želim se zaustavljati na negativnostima, na onome što me obeshrabruje i plaši. Želim stalo gledati ispred sebe i ići naprijed.

Dostojanstvo

Ja sam stvoren na sliku svoga Stvoritelja.
Mene nitko ne može pogaziti, jer je u meni Njegova snaga.
Ja sam Njegovo dijete, ja sam vrhunski čovjek i mogu sve.
Dostojanstvo osobe je moje „JA“. Ono upravlja čitavim mojim bićem.
Ja znam da sam vrijedan, vrijedan sam mome Stvoritelju, a to me čini dostojanstvenim.
Želim biti zdrav, biti svjestan da sam miljenik moga Stvoritelja, da sam Njegova slika, Njegovo dijete.
Moralnost, djela stvaranja, hrabrost u patnji, učinit će me pobjednikom nad patnjom.
Unatoč svim kušnjama, želim „ostati na nogama“.
Svaka moja stanica ima u sebi i duhovnu dimenziju, ima u sebi svijest i odluku, zato želim da ta istina uđe u svaku moju stanicu.

Govoriti: ja mogu, ja hoću, ja ću uspjeti!
Mogu, jer moj duh nema granica.
Hoću, dakle za to treba tvoja volja, tvoja odluka. Kad odlučiš, uspjet ćeš. Kad kažeš: hoću! Tada aktiviraš sve svoje stanice i sve moći duše, jer duh je neograničen.
Uspjet ću! – to je projekt vjere, to je kreativnost duha (kao „placebo efekt“).
Čim se odlučiš: hoću!, i vjeruješ da ćeš uspjeti, jača tvoja duhovna snaga, ulaziš u „placebo“ i sposoban si činiti velika djela, sposoban si ozdraviti. Potrebna ti je samo čvrsta i ustrajna vjera, da stanje postignuto „placebo efektom“, zadržiš kao trajno.
Izgovaraj te riječi uvijek kad si u nekoj naizgled bezizlaznoj situaciji, kada te slama bolest, kada si nemoćan i obeshrabren. Izgovaraj ih s uvjerenjem da ćeš uspjeti i shvatit ćeš njihovu moć.
Sve što izgovaraš ulazi u tvoje stanice, one se aktiviraju i to provode u djelo, jer u svakoj tvojoj stanici je svijest i odluka.

Nada

Nada je sigurnost da ću uspjeti, ona mi pomaže da odbacim sve negativnosti koje me zarobljavaju. U nadu me uvode samo zdrave misli i riječi. Želim izgovarati samo zdrave riječi. Temeljni zakon prirode i čitavog čovječanstva je samo dobro, a ne zlo, samo vječnost, a ne smrt, zato želim poštivati samo taj zakon.
Nada je moja motivacija da odbacim svaku negativnost, da budem ispunjen samo dobrotom.Nada je u meni, ona je samo jedno: Uspjet ću!
Odlučujem biti čovjek nade!

Total
0
Shares
Prev
Strah – Tomislav Ivančić

Strah – Tomislav Ivančić

Tomislav Ivancic Rođen je u Davoru 1938

Next
Meditacija za tebe – Tomislav Ivančić

Meditacija za tebe – Tomislav Ivančić

Dio iz knjige: 33 meditacije autora Tomislava Ivančić IZVOR ZLA I


Ovaj sadržaj je besplatan. Ako želite pročitati više sadržaja, odnosno cijeli časopis možete se ovdje pretplatiti  za tiskano ili online izdanje. Na taj način postajete i podupiratelj Zaklade hagioterpaija dr. Tomislav Ivančić te pridonosite razvoju hagioterapije i ostvarenju naše vizije.

Možda će vas zanimati