MEDITACIJA ZA TEBE – Tomislav Ivančić

Gospodine, ako hoćeš,
možeš me ozdraviti

Pronađi mirni prostor i mirno vrijeme gdje ćeš nesmetano moći ostati kroz jedan sat.

Stojeći saberi se i misli na Božju sveprisutnost. On je tu.

Zatim se saberi misleći na Isusa koji je živio na Zemlji, a i sada je s nama do kraja svijeta.

Sjeti se, da je On liječio svaku bolest i svaku nemoć.

Ako možeš sada klekni i pokloni se Isusu. Reci mu: Isuse, ako hoćeš, možeš me ozdraviti. Reci mu što te boli, duša ili tijelo, savjest ili uvrjeda koju su ti nanijeli, neka tjelesna bolest ili strah od nečega ili nekoga.

Predaj mu svoju bolest i muku i dalje ga promatraj, očekujući njegovu reakciju. Budi svjestan da te on može izliječiti. Ali i hoće. On je dobar i pun sućuti: On zna što je bol, patnja, ranjenost, uvrede, osama, bespomoćnost. Sve naše muke je nosio na sebi u životu na zemlji.

Sada ustani, neko vrijeme promatraj Isusa, a onda sjedni. Ako se rastreseš izgubiš Isusovu prisutnost, opet se saberi, zagledaj se u Isusa i nastoj sačuvati njegov lik pred sobom. Slušaj, kako ti govori: Što hoćeš da ti učinim? Reci mu: Gospodine Isuse, da ozdravim, da se oslobodim, da se rasteretim. Isus ti kaže: Vjeru- ješ li da ti to ja mogu učiniti? Zagledaj se u njega, sjeti se da je On svemogući Bog pa mu reci: Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri!

Slušaj kako ti On govori:,,Ne boj se, samo vjeruj! Onome koji vjeruje, sve je moguće. Tvoja će te vjera spasiti.” Ostani u istini tih riječi. Neka se upišu u tebe. Neka prožmu sve stanice tvoga tijela i sve sposobnosti tvoga bića.

Nakon toga reci Isusu da si čuo od sv. Petra, da nas njegove rane liječe. ,,Tvoje me rane iscijeliše.” A onda pusti neka te zahvati druga Isusova misao:,,Ja sam došao da imaju život, u izobilju da ga imaju.” Život trebaš, Isus ti ga može spasiti i dati. Ponavljaj si te dvije rečenice,,Tvoje me rane iscijeliše” i,,Došao sam da život imaju, u izobilju da ga imaju”.

U duhu i mašti gledaj, kakav bi htio biti. Promatraj se zdrava, ohrabrena novoga. Pusti neka te Duh Sveti zahvati i oživljava jer on je Duh života. Nakon nekog vremena ponavljaj u sebi: Bit će dobro. Ja vjerujem. Bit će dobro. Ozdravit će najprije duša
moja, a onda i tijelo. Već je počelo moje ozdravljenje.

Ostani što duže u vjeri u Isusa, a onda počni zahvaljivati mu za sve detalje ove molitve i tvoga života. Sjeti se da je Bog samo dobar, da on čini samo dobro, da je tu da ti pomo- gne. Zahvaljuj mu za sve faze svoje prošlosti, za ljude koje si susretao, za one koji su ti činili dobro. Oprosti onima koji su te vrijeđali, činili ti nepravdu, napustili te. Moli u duhu da ti oproste oni koje si ti povrijedio. Neka te ispuni snaga Duha Svetoga.

Dobro je ponovno proći cijeli sadržaj i onda završiti molitvu.

MEDITACIJA ZA TEBE – Tomislav Ivančić

Total
0
Shares
Prev
Hagioterapijom preko seminara do izlječenja

Hagioterapijom preko seminara do izlječenja

  Piše: Anđela Čale Kroz pripremanje ispita iz hagioterapije otkrila sam

Next
Hagioterapija za svakog čovjeka – Organske bolesti – Terapija kognitivnih i djelatnih organa

Hagioterapija za svakog čovjeka – Organske bolesti – Terapija kognitivnih i djelatnih organa


Ovaj sadržaj je besplatan. Ako želite pročitati više sadržaja, odnosno cijeli časopis možete se ovdje pretplatiti  za tiskano ili online izdanje. Na taj način postajete i podupiratelj Zaklade hagioterpaija dr. Tomislav Ivančić te pridonosite razvoju hagioterapije i ostvarenju naše vizije.

Možda će vas zanimati