Avatar photo

Silva Vrdoljak

25 posts
Silva Vrdoljak, teolog, mentorica u hagioterapiji koja već 20 godina djeluje kao hagioasistentica.